Logopedie

Logopedie houdt zich bezig met communicatie in de ruimste zin van het woord. Verbale communicatie is het meest menselijke aan de mens en wordt in onze maatschappij steeds belangrijker. Mensen worden steeds meer beoordeeld op hun communicatieve vaardigheden en vallen vaker uit de boot als ze niet aan de communicatieve verwachtingen voldoen.
Logopedie kan voor jong en oud veel betekenen; zich kunnen ontwikkelen en ontplooien en actief aan verbale communicatie in de thuis- of werksituatie kunnen deelnemen. Het kan kortom de kwaliteit van leven verbeteren!

De logopedisten, Sandra Bey en Sander Schermerhorn, richten zich op de preventie, het onderzoek en de behandeling van stoornissen en beperkingen op het gebied van spraak, taal, stem en gehoor.
Logopedische hulp is er voor kinderen en volwassenen op het gebied van:

Adem en stem:
• onvoldoende adembeheersing
• heesheid of keelklachten door verkeerd stemgebruik
• heesheid of stemverlies na ziekte of operatieve ingrepen

Mondgewoonten:
• mond ademen
• slappe mondmotoriek
• duimen
• afwijkend slikken

Spraak:
• onduidelijk spreken
• het niet goed uitspreken van klanken
• stotteren
• onduidelijk spreken bijvoorbeeld na een hersenbloeding

Taal:
• vertraagde taalontwikkeling
• onvoldoende taalbegrip en taalgebruik
• taalverlies bijvoorbeeld na een hersenbloeding

Gehoor:
• verminderde klankwaarneming
• slechthorendheid
• doofheid

Voor meer informatie over verschillende probleemgebieden en de werkwijze van de logopediepraktijk kunt u kijken op www.logopedieschermerhorn.nl

Voor vragen en aanmeldingen kunt u bellen met Sander Schermerhorn,
026 445 0451 of mailen: logopedieschermerhorn@outlook.com

Top