Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie is een specialisme binnen de fysiotherapie.
Met wetenschappelijke onderbouwde inzichten en ervaringen worden kinderfysiotherapeuten opgeleid tot deskundige van het bewegend functioneren van kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar.

Een kinderfysiotherapeut behandelt kinderen met motorische problemen wanneer deze een negatieve invloed hebben op het dagelijks functioneren. Denk hierbij aan:
- Moeite hebben met handvaardigheid; kleuren, knippen en schrijven.
- Moeilijk kunnen mee komen met gymles of buitenspelen.
- Veel struikelen of vallen.
- Weinig vertrouwen in eigen kunnen of beweegangst
- Houdingsproblemen.
- (sport)blessures.

De behandeling richt zich op het vergroten van de motorische vaardigheid, hierdoor zal uw kind beter functioneren in zijn omgeving. Elk kind is anders, vanzelfsprekend vragen kinderen om een eigen benaderingswijze. Kinderen ontwikkelen zich voortdurend op basis van groei en ontwikkeling, veel meer dan bij volwassenen.
Tijdens de kinderfysiotherapeutische behandeling speelt dit een centrale rol.
De kinderfysiotherapeut zal oefeningen meegeven voor thuis. Deze zullen zoveel mogelijk in spelvorm worden gegeven.

Onze kinderfysiotherapeut in opleiding (i.o.) Anne volgt de opleiding tot kinderfysiotherapie aan de hogeschool Utrecht. Op dit moment focust zij zich op kinderen en jongeren van 4 t/m 18 jaar.

Top