Manuele Therapie (Marsman)

Home » Manuele Therapie (Marsman)

Wat houdt manuele therapie naar Marsman in?

U heeft klachten van het bewegingsapparaat. Deze klachten kunnen het gevolg zijn van verminderde beweeglijkheid van de gewrichten, de banden en de spieren. De Marsman-methode is gericht op individuele voorkeursmobiliteit. De voorkeursmobiliteit is zeer persoonlijk en kenmerkt al uw bewegingen in het dagelijks leven. Een voorbeeld hiervan is het rechts- of linkshandig zijn.

Een Marsman therapeut is erop getraind uw voorkeursmobiliteit vast te stellen door middel van specifiek onderzoek. Daarnaast voert hij/zij ook het gebruikelijke algemene onderzoek van het bewegingsapparaat uit. Als uw klachten verklaard kunnen worden door de bevindingen bij het onderzoek komt u in aanmerking voor manuele therapie volgens Marsman.

Wat gebeurt er tijdens een consult?

Bij het eerste consult neemt de therapeut uitgebreid notitie van de klachten. Daarbij is het niet alleen van belang waar de klacht zich uit, maar ook hoe, op welke tijden, tijdens beweging of juist in rust, en of er sprake is van uitstraling, enzovoort. Hierna volgt een nauwkeurig lichamelijk onderzoek, waarbij het accent ligt op de aanpassingen van de voorkeursmobiliteit van het bewegingsapparaat.

Mogen wij je helpen bij klachten?

Word snel en blijvend weer klachtenvrij of fit

Binnen 1 minuut geregeld

Bart Munnichs

De Therapie

Meestal worden passieve mobilisaties toegepast. Daarbij tracht de therapeut voorzichtig de beweeglijkheid in de gewrichten te vergroten. Hij houdt daarbij rekening met uw klachten, uw beperkingen en uw voorkeursmobiliteit. Daardoor is deze methode vrijwel pijnloos. Om het effect van de mobilisatie te vergroten, zal soms van u gevraagd worden een lichte tegendruk te geven. De gebruikte technieken zijn ongevaarlijk, zeker als ze worden uitgevoerd door gekwalificeerde therapeuten en op verwijzing van een arts.

Het effect

Door de behandelingen zullen de bewegingsfuncties direct verbeteren. Meestel gaat dit gepaard met een vermindering van de klachten. Hoewel de behandeling zelf niet pijnlijk is, kan door de verbeterde beweeglijkheid, de volgende dagen enige spierpijn optreden. Mocht u na de behandeling toch klachten ondervinden die u ongerust maken, neemt u dan contact op met uw therapeut.

Behandelingsduur

Reeds na een tot drie behandelingen zou een duidelijke verbetering moeten optreden. Soms moeten dan nog enkele behandelingen volgen om de klachten verder te doen afnemen.

Kosten

Als de behandeling wordt uitgevoerd door een fysiotherapeut vergoeden nagenoeg alle verzekeraars de behandeling. Het aantal behandelingen zal in het algemeen vallen binnen de voorwaarden van de basisverzekering.

Therapeuten die manuele therapie geven

Bart Munnichs

Bart Munnichs

Fysiotherapeut, manueel therapeut (Marsman) & oedeemtherapeut (Vodder)

Meer informatie

Rens Munnichs

Rens Munnichs

Fysiotherapeut, manueel therapeut (Marsman) & haptotherapie (aangevuld met haptotherapeutische relatiebegeleiding)

Meer informatie

Jennifer van Lier Fenneman

Jennifer van Lier-Fenneman

Fysiotherapeut, manuele therapie (Marsman), sportfysiotherapie (sportblessures bij kinderen & medical taping

Meer informatie

Tamera Hesseling

Tamara Hesseling

Fysiotherapeut, Orthopedische geneeskunde (Cyriax), lymfedrainage, manuele therapie (Marsman) & ontspanning en ademhalingstherapie

Meer informatie