Vergoedingen

Home » Vergoedingen

Vergoedingen

Voor fysiotherapie kunt u zich aanmelden zonder tussenkomst van huisarts of specialist.

Fysiotherapie wordt door de zorgverzekeraars vergoed vanuit de aanvullende verzekering als uw fysiotherapeut een contract heeft met uw zorgverzekeraar. Therapeutisch Centrum Zeddam heeft contracten met alle zorgverzekeraars.

In een aantal gevallen wordt fysiotherapie vergoed vanuit uw basisverzekering.
Voor verzekerden van 18 jaar en ouder is door de overheid een lijst van aandoeningen opgesteld. Komt uw aandoening op deze lijst voor dan worden uw behandelingen pas van af de 21 e behandeling vergoed vanuit de basisverzekering. De eerste 20 behandelingen niet. Deze eerste 20 behandelingen kunnen worden vergoed uit de aanvullende verzekering maar dat is afhankelijk of die daarvoor toereikend is.

Bij kinderen tot 18 jaar worden de eerste 18 behandelingen per aandoening per jaar uit de basisverzekering vergoed. Als er meer behandelingen nodig zijn zullen deze worden vergoed uit de aanvullende verzekering van de ouders, mits zij een aanvullende verzekering hebben afgesloten. In het geval van een chronische aandoening vindt volledige vergoeding plaats vanuit de basisverzekering.

Houdt er rekening mee dat wanneer de vergoeding vanuit de basisverzekering begint u eerst uw eigen risico (385 euro) moet opmaken. Het eigen risico geldt niet voor vergoeding uit de aanvullende verzekeringen.

Wanneer de vergoeding vanuit uw aanvullende pakket op is dan zullen de kosten voor eigen rekening zijn. U ontvangt dan van ons een nota.

Mogen wij je helpen bij klachten?

Word snel en blijvend weer klachtenvrij of fit

Binnen 1 minuut geregeld

Mirjam Janssen