Welkom

Welkom bij het Therapeutisch Centrum Zeddam. Het Therapeutisch Centrum bevindt zich in het dorp Zeddam, gelegen aan de rand van de schitterende Montferlandse bossen, tussen Doetinchem en 's Heerenberg in Oost Gelderland, ook wel de Liemers genoemd.
Binnen ons centrum bevinden zich meerdere disciplines. Deze disciplines werken afzonderlijk en eventueel samen aan klachten of problemen waar u last van heeft.
Dit kan zijn op lichamelijk gebied, geestelijk of een combinatie van die twee.

Naast Fysiotherapie is er:
Manuele Therapie (methode Marsman),
Oedeemtherapie / Manuele Lymfdrainage (methode Vodder),
Bekken(bodem)therapie,
Haptotherapie / Relatietherapie,
Sportfysiotherapie,
Oncologische fysiotherapie,
Dry Needling,
Kinderfysiotherapie,
Podotherapie,
Acupunctuur en
Logopedie.
Tevens zijn wij lid van Chronisch Zorgnet en bieden wij beweegtherapie en leefstijlbegeleiding aan mensen met chronische aandoeningen zoals Copd en perifieer arterieel vaatlijden (PAV, etalagebenen)

Ieder specialisme heeft zijn eigen aandoeningen, blessures, problemen die behandeld worden.
Tijdens de eerste afspraak wordt bekeken wat de beste therapie voor uw probleem is. Vervolgens wordt u verder geholpen, behandeld door de therapeut die gespecialiseerd is in uw problematiek.

Alle therapeuten die werkzaam zijn in ons centrum zijn geregistreerd bij beroepsverenigingen. Om bij ons in behandeling te komen hoeft u geen verwijzing te hebben. Wel is het zo dat indien nodig, wij contact opnemen met uw arts voor b.v. meer informatie omtrent uw probleem.

Over het algemeen worden de therapieën geheel of gedeeltelijk vergoed door de meeste verzekeraars onder de basis of aanvullende verzekeringen.
Om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren houden wij een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens.
Op deze registratie is de Wet op Persoonsregistratie van toepassing.

Therapeutisch Centrum Zeddam is lid van de coöperatie Fysiocare Zuidoost-Gelderland, en aangesloten bij de stichting Keurmerk Fysiotherapie.

Top