Sportfysiotherapie


De sportfysiotherapeut begeleidt u als u een blessure hebt of overtraind bent zodat u zo snel mogelijk uw sportbeoefening weer kunt hervatten. Sportfysiotherapie is er ook voor mensen die op dit moment niet sporten maar dit wel willen, hoe pakt u dit aan? Welke bewegingsprogramma’s zijn voor u geschikt? Ook als u een chronische ziekte of handicap heeft. De sportfysiotherapeut kan u begeleiden met een alternatief trainingsschema zodat u eventueel kunt blijven sporten en zo u uw conditie kunt behouden.

Ook onderzoek naar hoe de klacht ontstaat

De sportfysiotherapeut kijkt niet alleen naar de klacht zelf maar onderzoekt tevens waardoor de klacht ontstaat. Dat ziet u terug in het behandelplan en revalidatieschema dat hij of zij met u maakt. Enerzijds afgestemd op uw mogelijkheden en anderzijds op de sport die u beoefent. De sportfysiotherapeut kijkt naar uw motoriek en analyseert de blessure die is ontstaan. Aspecten als coördinatie, snelheid, lenigheid, kracht en uithoudingsvermogen worden in de behandeling betrokken.

Uw sportfysiotherapeut kan kiezen uit verschillende behandelmogelijkheden zoals oefenprogramma’s met of zonder gebruik van trainingsapparatuur. Braces of tapes mobiliserende technieken en diverse ondersteunende behandelapparatuur kunnen ook deel van de behandeling uitmaken. Hij of zij traint u sportspecifiek en functioneel, zodat u kunt herstellen tot uw oorspronkelijke sportniveau. Hij of zij overlegt desnoods met uw trainer over een aangepast trainingsschema.

Top